Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOTA, houdende voorstellen betreffende een overgang van arbeidsovereenkomsten onder poenale sanctie naar vrijen arbeid, benevens een ontwerp-ordonnantie ter vervanging der bestaande Koelie-Ordonnantie, Staatsblad 1915, No. 421, met de daarbij behoorende Toelichting, bij schrijven van 8 Mei 1919 door de Deli Planters Vereeniging aangeboden aan den Gouverneur der Oostkust van Sumatra.

TYP: „DELI COURANT'

Sluiten