Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Nota houdende voorstellen betreffende een overgang van arbeidsovereenkomsten onder poenale sanctie naar Vrijen arbeid . . > . blz. 1

Inleiding „ 1

Voorstellen van den Directeur van Justitie en van den Chef van den dienst der Arbeidsinspectie » 3

Critiek op de voorstellen van den Directeur van Justitie en den Chef van den dienst der

Arbeidsinspectie „5

Ons ontwerp „ 9

Wat hopen wij met dit overgangstijdperk te

bereiken? » 17

Welke regeling moet na afschaffing der Poenale Sanctie worden ingevoerd? . . . . „ 20

Naschrift „22

Staat van aangekomen lieden van de vrije emigratie

van Java in de jaren 1913 — 1918 » 24

Ordonnantie op de arbeidsovereenkomst tusschen werkgevers in de Gouvernementen O. K. v. Sumatra en Atjeh en Onderhoorigheden met arbeiders, niet behoorende tot

de inheemsche bevolking . „25

Toelichting op het ontwerp- ordonnantie van het Planters Comité 43

Sluiten