Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrift daarvan. Indien de arbeider, die in hooger beroep komt, niet schrijven kan, is de eerste rechter verplicht ten spoedigste afschrift van zijn beslissing aan den Raad van Arb. te doen toekomen met aanteekening van het ingestelde hooger

beroep. ... ,

3) ln hooger beroep kunnen de partijen zelf verschijnen, dan

wel zich doen vertegenwoordigen. (

4) Partijen kunnen zich tot toelichting bedienen van schriftelijke memories.

- Artikel 34.

De beslissing van de R. v. A. wordt op schrift gesteld, en kunnen de partijen daarvan kosteloos afschrift bekomen.

Sluiten