Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alinea 3. Indien op deze wijze de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, ontvangt noch de arbeider noch de werkgever eenige schadeloosstelling.

Dit is door ons om de volgende redenen aldus bepaaldt.

Artikel 4 alinea 15 K. O. bepaalt hetzelfde.

De schade zou op den arbeider niet te verhalen zijn, maar wel op den werkgever.

De werkgever wordt reeds voldoende gestraft, omdat hij zijn werkkracht kwijt is, de arbeider verliest zijn recht op erugzending.

Vrees voor uitlokking van de zijde van den arbeider. Artikel 24.

Dit artikel behoeft na onze nota geen nadere toelichting.

Artikel 25 - 31 Deze artikelen zijn ongewijzigd uit de K. O. overgenomen.

Artikel 32 — 34

Deze artikelen behandelen de wijze van procedure bij den arbiter, met beroep op een Raad van Arbitrage, wiens samenstelling een rechtspraak waarborgt, waarbij de belangen van den arbeider evenzeer zullen worden behartigd als die van den werkgever. Men zie overigens onze nota.

Sluiten