Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toen hij, na in 't duister zijn weg gezocht te hebben door 't schuurtje van dominee Veldhuis, bij 't schijnsel van een klein petroleumlampje de trap naar ,,'t zoal"*) op kon klauteren. ,,'t Zoal" was een afgeschoten deel van dominee's zolder.

Men mocht dan zeggen wat men wou, maar 't kon op ,,'t zoal" toch zoo heel gezellig zijn, vooral,als men pas van buiten kwam en een half uur lang zijn gelaat had blootgesteld aan den snijdenden wind en de koude sneeuw.

Twee groote petroleumlampen wierpen een helder schijnsel op de tafel, een wonderlijk voorwerp met zes pooten. Men had eenvoudig een stuk van een vierkante tafel tusschen de twee helften van een ronde gevoegd. Een der zes pooten kon ook heel gemakkelijk worden weggenomen

l) 't Zoal = dc zaal.

Sluiten