Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kraaima gezeten; de oude man was nu dood en Veerman had zijn plaats ingenomen.

Als Menkveld opkeek, zag hij tegenover zich, aan 't andere einde van de tafel, Bulthuis zitten, die de plaats had ingenomen van boer Dijkinga.

Zou je je ook niet ergeren, als je nu en dan den ruwen lach van den jongen Stoppelman hoorde, den arbeider, die sedert hij diaken was geworden, van verwaandheid niet meer wist, hoe hij zich houden zou?

De vergadering was begonnen en Menkveld zat stil, de oogen half gesloten, terwijl hij zijn handen op de knieën had gelegd, om ze van de koesterende kachelwarmte te doen genieten. Zoo, met de oogen half dicht, was het hem nog weer eens als vroeger. Nu hoorde hij de stem van dominee Veldhuis; nu kon hij zich verbeelden, dat de oude Kraaima

Sluiten