Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Menkveld zuchtte.

Neen, hij klemde zich niet halstarrig vast aan allerlei oude gebruiken en verouderde gewoonten; hij met zijn scherp verstand en helderen blik wist te goed, dat er een einde moest komen aan de tyrannie, waaronder de arbeiders jaren hadden gezucht; hij begreep, dat er in het nieuwe geluid, dat nu gehoord werd, óók een zegen kon liggen, maar toch, toch, neen, aan al dat nieuwe kon hij niet meer wennen en... de kerkeraad was niet meer wat de kerkeraad geweest was

„Heeft een van de broeders nog iets te zeggen?"

Hè, was 't alweer zoover? Was tal aan de rondvraag toe? Dan zou de vergadering wel gauw afgeloopen zijn. Maar goed ook. Stoppelman was vanavond toch zóó erg vervelend.

Sluiten