Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Heeft een van de broeders nog iets te zeggen?"

„Joa, doomnie".

„Broeder Veerman!"

„Joa, kiek doomnie. Wie binnen al hoast weer an kerkeroadsverkaizing tou. En nou wol ik wel ais vroagen, of dat nait 'n beetje ans1) zol kennen".

„Wat bedoelt u?"

„}oat kiek doomnie, ik zol zeggen, wie mossen nou ais 't besluut nemen, dat ollen2) nait meer verkaisboar wassen".

„Bin 'k hard veur", zei Stoppelman.

Menkveld kuchte.

,,'k Begrijp u niet goed, broeder".

„Joa, doomnie. hou zei ik 't den zeggen? As wie ollen nou weer op t tal zetten, den worren ze ook weer kozen. En 'k loof nait, dat dat ien

1) Ans = anders.

2) Ollen —- de ouden, hier: de aftredenden.

Sluiten