Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terd. Nu zei hij scherp: „Doomnie, 'k loof nait, dat 't goud is, datdioakens altied mond veuran hebben. Ze zollen olderlingen eerst ais loaten oetproaten. En den, as jonge mensken mainen, dat zai alles beter waiten as ollen, den kennen zai heur plakje nait. Meer wi'k d'r 't laifst moar nait van zeggen".

Stoppelman, toch een weinig bleek geworden, dacht er niet aan, zich gewonnen te geven.

„ Doomnie".

„Ja, broeder Stoppelman. Kalm aan, hoor broeder",

„Doomnie, 't gait hier over 'n zoak, die haile kerkeroad angait. Of Menkveld nou juust mout oftreden, dat dut d' er toch niks tou. 't Gait om de zoak as zoak. En jong bin ik, da's woar, moar 'k heb altieden 'n kloar1) verstand had. 'k Bin as kwoaj-jong

*) Kloar = helder.

Sluiten