Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nait veul noar schoul west, want 'k

den ), Moar as k ien schoul was den was k eerste nr>t- nr ' kon i eerste °oJc- UI meester

Kon mie niks meer leeren".

..Nu, ja, broeder, daar gaat het

vtluU niu °m' maar • • •" en dominee Veldhuis begon zijn betoog.

o„ Wjl hij sprak' voelde ook Inieen lichten wrevel in zich opkomen Hi, wist wel, dat hem zijn spreken

oud P3ten 2°U-, °ch' ^ ™s Sunïï hebbed MU °0k,WeI 9auw ^gedaan f^K jNeen' dan was 'l voeger toch anders geweest, Toen zat hii

zoo vertrouwend en vertrouwd tusscnen zijn ouderlingen en diakenen toen ging alles als van een S dakje. Neen. dominee Veldhuis kon zien in den nieuwen tijd ook niet goed terechtvinden.

') Omzwienden = omzwerven.

Sluiten