Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar tegen? Niemand? Nu dan is mijn voorstel aangenomen. En dan zijn we nu zeker aan 't eind van deze vergadering gekomen. Wil broeder Bulthuis ons nu voorgaan in dankgebed ?

Dominee Veldhuis gaf, zooals hij dat altijd deed, alle broeders een hand, toen ze zich gereed maakten, naar huis te gaan. Menkveld wachtte, tot hij de anderen beneden in 't schuurtje hoorde stommelen. Toen zei hij, bitter, tegen dominee: ,,'k Heb hier langste tied zeten, doomnie. Nou wor 'k of dankt. Krek as 'n ol peerd".

,,'t Besluit is er nog niet door, Menkveld. Er kan nog veel veranderen, 't Zou me ook erg spijten, als ik je moest missen. Man, man, wat hebben we samen al een tochten gedaan".

„Joa, doomnie, moar da's nou oet".

„Zeg dat niet. Weet je nog wel

Sluiten