Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Standaard" en begon hij zijn gewone avondlectuur.

Heel spraakzaam was hij nooit, maar toch, als hij uit het dorp kwam, bracht hij gewoonlijk wel het een of andere nieuwtje mee en dan, tegenover zijn vrouw gezeten, vond hij er genoegen in, zoo nu en dan eens een woordje te zeggen. Hij sprak langzaam en zweeg dan weer, om een poosje later nog eens, heel kort, het onderwerp van zoo straks aan te roeren. Dat was voor hem een soort van hardop denken en hij verwachtte, op wat hij zei, nauwelijks een antwoord.

Nu bleef hij, zonder te spreken, maar stil zitten, schijnbaar verdiept in zijn lectuur, maar hij begreep niet, wat hij las. Altijd weer, met steeds toenemende bitterheid, was het in zijn hart: ,,'k Bin ofdankt".

Vrouw Menkveld begreep heel

Sluiten