Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dat wait ik ook wel. Moar wie hebben 't den toch doan. Is dat den altmoal niks weerd? Nou komt d'r zo'n smid en zo'n arbaider en doarveur mosse nou moar oet zied".

„Joa, zukke tieden hebben wie nou".

„'kWait nait, hou Veerman *t woagen duurft. Mit ons wark binnen wie 't maist bie hom west.Van Buren het lank nait zooveul veur ons te doun. Wat kriegen wie om Neijjoar gain dikke reken van kerel. Moar as 't den zóó mout, den mout 't zoo moar. Den mosse hom ook gain werk meer geven. Wat zol kerel wel mainen".

„Mie ducht, vrauw, wie mossen nou moar berre goan."

Maar de slaap kwam voor Menkveld dien avond niet zoo gauw.

,,'k Bin of dankt. Krek as 'n ol peerd".

Hij kon het maar niet vergeten;

Sluiten