Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die hem beschuldigde, maar die hij toch koesterde.

Hij zou die bitterheid willen wegbannen, maar hij kon niet.

Als hij aan tafel voorging in het gebed, als hij in de eenzaamheid wilde spreken met zijn God, was daar die bitterheid, die hem benauwde en zijn bidden krachteloos maakte.

Des Zondags, gezeten in zijn hoekje in de kerk, vond hij geen rust; dan dacht hij er aan, dat hij er spoedig voor 't laatst zou zitten; dan zag hij ook Veerman en Stoppelman en kwam weer de bitterheid met de gedachte, dat hij zijn werk toch wel goed had gedaan en dat men een ouderling als hij nog niet zoo spoedig weer zou hebben gevonden.

Daarbij kwamen de praatjes van de menschen. Zij die den rijken Menkveld wilden vleien, dachten het een of andere boodschapje op, om

Sluiten