Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je zelf tot de hoogmoedigen behoort. Menkveld wist het wel En hij wist nog iets anders. Zie, dat de bitterheid niet wijken wilde, dat het gevoel van toorn zich als vastgezogen had in zijn hart, dat kwam van zijn hoogmoed. Hij, Menkveld, dacht immers, dat hij zoo'n voortreffelijk ouderling was; dat men lang zou moeten zoeken, voor men een geschikt man had gevonden, die zou kunnen zitten op zijn plaats.

Ja, 't was de hoogmoed van zijn hart, die hem parten speelde. Zóó was 't en niet anders. Men had hem gekrenkt in zijn hoogmoed en nu wilde de bitterheid hem niet verlaten. Menkveld schaamde zich. Wilde hij van zijn bitterheid en toorn verlost worden, dan moest hij zich verootmoedigen, moest hij weer zien, evenals vroeger, eigen onwaardigheid, eigen machteloosheid.

Sluiten