Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schriftwoord verkeerd te pas bracht; hij bad, hij smeekte, hij pleitte, bij den troon der genade, hij stond voor God,

Oamen". Menkveld stond op, en, toen hij Dijkhuis een hand gaf, zei hij; „Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien". , De oude man begreep niet, waarom Menkveld juist die woorden zei, maar hij antwoordde toch: „Joa, en wel dat mag looven, nou, dei is op 't gouje plakje".

Het viel vrouw Menkveld op, dat haar man in de dagen, volgend op het bezoek aan Van der Klei, zoo heelemaal veranderd was. Zeker, hij zei nog weinig, maar hij was in zijn spreken toch veel vriendelijker en zachter en er was een groote teederheid gekomen in zijn oogen.

Menkveld had God weer gevon-

Sluiten