Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den. Diep had hij zich verootmoedigd en schaamrood sloeg hij de oogen neer. Hij, de hoogmoedige, die dacht dat God het eigenlijk niet buiten hem kon stellen, die hoog neerzag op een Veerman, omdat deze aan ziekbedden zijn werk van ambtsdrager niet zou kunnen verrichten, had het nu wel anders geleerd. Met heilige jaloerschheid was hij vervuld geworden, toen hij Dijkhuis, de zonderling, mocht hooren bidden; wat had hij dan te vragen, of er in de gemeente wel geschikte krachten zouden zijn? Daar zou God wel voor zorgen. Nog meer. ^ Nu zag Menkveld weer de leiding Gods. Ja, dat besluit van finale aftreding was menschenwerk, dat wist hij wel, maar God had er gebruik van gemaakt, om hem te treffen in zijn geestelijken hoogmoed,

Sluiten