Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• Mijn ziel die naar den vrede haakt En 't morrend ongenoegen wraakt, Is in mij als een kind gespeend, En heeft zich met uw wil vereend/'

Op twee achtereenvolgende Zondagen was in het kerkportaal een groote bus geplaatst geweest en de manslidmaten hadden daarin, ernstig en waardig, hun papiertjes, waarop geschreven waren de namen van hen, die ze voor ouderling geschikt achtten, gestoken.

Heel de gemeente was nieuwsgierig naar den inhoud van de bus en zij, die nog nooit voor een zitten in den kerkeraad in aanmerking waren gekomen, koesterden nu de stille hoop, ook eens te mogen plaats nemen in de bank vóór in de kerk.

Sluiten