Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tal maken zooals vroeger en od dat ^zetten wij ook onze9n aftraden

Niemand der broeders had den moed het voorstel van dominee Veldhuis te bestrijden. Stoppelman en Veerman, de beide woordvoerders scLl?emocraten< h*lden zich stil, be,e" mef al9eineene stemmen vadbt°fn'fh£t 9enomen besluit l*t\ fi£ aftredin9 in te trekken. Menkveld werd weer binnengeroepen en dominee deelde hem

M Wf 6r besloten wa*„JNu de gemeente zoo duideliik gesproken heeft, broeder, en kerkeraad van oordeel is, dat gy

de qKÏ?A ZUlL kunnen doen voï zettfn i " Heerenaa» deze plaats, zetten we u gaarne op het tal. waar-

hëbbeï te^doen"* ^ ^ Zal Menkveld schoof onrustig op zijn

Sluiten