Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„moeten we in 't besluit van onzen broeder berusten. En, ik geloof, dat we deze vergadering dan nu maar moesten sluiten ook. Over het tal kunnen we dan de volgende week wel praten."

Gewoonlijk vroeg dominee een der broeders, voor te gaan in dankgebed, maar nu deed hij dit niet. „Laat ons bidden'*, zei hij, en de broeders stonden op.

De hoofden bogen zich en in de diepe stilte, die de vergaderzaal vulde, klonk dominee's smeekende stem: „Hemelsche Vader, leer ons allen worden als de kinderkens, want hunner is uw Koninkrijk. Leer ons de ware zelfvernedering kennen, opdat wij het ambt, dat Gij ons hebt toevertrouwd, overeenkomstig onze roeping mogen vervullen. Wees met den broeder, die zulk een ernstig besluit nam en laat ons allen maar

Sluiten