Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Or teuten hebben ons haile doagen op kor1)".

Vrouw Wiersum, die juist was opgestaan, om koffie te schenken, sloeg de handen in elkaar, dat 't klapte. *t Roomlepeltje viel, rinkelend, op de tafel en haar zwarte oogen brandden in 't voorhoofd als twee kooltjes. Nu liet ze zich, hijgend, in haar leuningstoel vallen. Ze voelde, hoe 't bloed haar steeg naar de wangen en dat was heel schadelijk voor haar; ze was zoo corpulent; ze zou een beroerte kunnen krijgen.

„Is 't woar, Hendrik? 'k Heb 't al docht. Doar is 't nou al zoo. Dat malle wicht. Ze brengt ons nog hailndal ien opsproak. Boer, dat ken zoo nait. 'k Ken van verdrait nait meer sloapen".

l) Op kor hebben = over iemand praten door 't gansche dorp.

Sluiten