Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat ging zoo eiken morgen. Zonder dat er één woord gesproken werd, gaf ze 't emmertje weer over en reikte het kinderhandje haar het melkgeld toe.

Dezen morgen echter wilde Siemen, toen hij het emmertje weer in ontvangst had genomen, heengaan zonder te betalen.

Jaantje bleef staan in de gang en zag, hoe kleine Siemen worstelde met de klink van de deur. Nu drong het toch tot haar door, dat er iets niet in orde was; er had iets buitengewoons plaats, er werd iets vergeten. O, de centen. Siemen had nog niet betaald.

't Kleine ventje schrok, toen hij achter zich Jaantje's stem hoorde: „Geld". Siemen keerde zich om, hij zag naar de vrouw, die daar stond en die hem zoo strak en stijf aanzag. Hij werd bang; hij zou heel gaarne

Sluiten