Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij doen? Stijf omklemde zijn handje het hengsel van den emmer.

,,'k Heb gain geld".

Jaantje bleef het kleine jongentje aankijken; ze zei niets. Ze moest zich eerst eens even bedenken. Wat was er ook nog maar weer? O, ja, Siemen moest nog betalen.

„Geld".

Toen zette Siemen 't emmertje op de steenen in de gang. Zijn blauwe knuistjes gingen naar zijn oogen. Hij schreide.

,,'k Heb ja gain geld, doe. Moeke ken ja nait betoalen. En zunder melk mag 'k ook nait weer thoes kommen".

Dikke tranen druppelden neer langs zijn vingertjes; hij wreef zijn oogen rood.

Jaantje keek naar die handjes, blauw en stijf; daar lichtte uit haar oogen een vage verwondering; ze keek, of ze nog nooit eerder een paar kinder-

Sluiten