Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

September 1918 met veel regenval). De sloot loopt ten slotte in de Linge uit, die onder de sluis wordt doorgevoerd.

Vanaf den Rijn neemt de sloot langs den kanaaldijk eenige wateren op, waarvan de voornaamste is de Lakenmondsche tochtpijp, breed 4.50 M. met 0.70 M. water (in September 1918, met veel regenval).

Kanaalprofiel.

In verband met een gewenschte diepte van 4.50 M. bij de normaal lage waterstanden op Waal en Rijn is de bodem van het kanaal gelegd op 1.50 M. + N. A. P.

Voor de normale bodembreedte is aangehouden 45 M. evenals in het verdere gedeelte van het kanaal. De zijwaartsche beloopen zijn geprojecteerd op 3:1, zonder bermen. Met het oog op de wisselende waterstanden is een taludverdediging gedacht tusschen 5.00 M. + en 9.00 M. + N. A. P.

Onteigening.

Uiterwaard langs de Waal 537 X 278 = 1493 H.A. Uiterwaard langs den Rijn 857 X 278 — 23.83 „ Samen . . 38.76 H.A.

Tusschen de bandijken. Gedeelte met normaalkanaal

profiel 3312 X 198 = 45.78 H.A.

Gedeelte vallend in voorhavens of sluis .... 2602 X 248 = 6453 .

Samen . . 110.31 H.A. Hiervoorismet het oog op schadesnijdingen te rekenen f9500 per H.A. voor de uiterwaard en f5500 per H.A. voor den binnendijkschen grond, alzoo totaal met inbegrip van enkele te onteigenen woningen rond. . . ƒ 1.000.000.—

Grondverzet.

Vak I. Voorhaven in de uiterwaard langs

de Waal 483.000 M'

Vak II. en III. Voorhaven in en achter

den Waaldijk. 350.000 „

Vak IV. Normaal kanaalgedeelte, lang

2312 M 795.000 „

Vak V. Voorhaven zuidwaarts van de

sluis 300.000 „

Vak VI. Sluis 307.000 „

Vak VII en VIII. Voorhaven v. d. sluis

tot a. d. Rijndijk 645.000 „

Vak IX. Uiterwaard langs den Rijn . . 802.000 „ Afwateringsslooten aan weerszijden van

het kanaal . . . 147.000 „

Samen . . 3 829.000 M*

of rond . . 3.830.000 „

gemiddeld a 0.45 per M» , 1.724.000.—

Grondberging.

In verband met de in 1879—1881 verrichte boringen Nos. 48,49,57 en 58 zal naar schatting ongeveer 1.600.000 M». zand worden ontgraven, dat in de opritten van den .spoorwegbrug kan worden opgeperst. De resteerende 2.230.000 M*. zijn klei waarvan ongeveer 1.500.000 M*. te verwerken in de dijken. Het restant is beschikbaar

Transporteeren ... ƒ 2.724.000.—

Sluiten