Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport ... ƒ 5.974.000.—

v. d. vakwerkbrug 74 M. Overspanning der gew. beton bruggen 12 en 5 M.

Onderkant hoofdligger van de vakwerkbrug = 20.00 M. + N. A. P.

De vakwerkbrug bestaat uit 6.00 M. rijvloer en 2 X 3.00 M. trottoir op consoles uitgebouwd.

Onderbouw (beton, gew. beton en natuursteen). . . f 64.000.— Bovenbouw (constructiewerk, gew. beton, hout voor

den rijvloer enz.) » 78.000.—

Diversen 8.000.—

„ 150.000.—

Doorlaatdulkers onder den sppordam om het overstroomingswater zuidwaarts van den dam af te tappen

en naar de syphon onder de sluis te voeren ... „ 60.000.—

Duikers in de afwateringsslooten lang de kanaaldijken 12 stuks gemiddeld a f2.500 , 30.000.—

Rivierwerken.

In hoofdzaak in den Neder-Rijn „ 400.000.—

Totaal ... ƒ 6.614.000.—

II. PAND WAQENINQEN—AMERSFOORT.

Voorhaven lang 1165 M. breed op den bodem gemiddeld 125 M.

Schutsluis Wageningen . „ 530 „ 2 X '6 „

Voorhaven sluis . . . „ 1870 „ breed op den bodem 95 „

Normaal kanaalgedeelte . „ 20850 „ „ „ „ „ 45 „

Voorhaven sluis Amersfoort „ 1000 „ „ „ „ „ 95 „

Afgesneden Wegen.

le. Weg over den bandijk langs den Rijn.

2e. De Wageningsche afweg.

3e. De straatweg van de Grebbe naar Wageningen.

4e. De Haarwal of Haarweg.

5e. De weg van Veenendaal naar het station Ederveen (De Klomp) langs de Boveneindsche Grift (voetpad en rijwielpad).

6e. De straatweg van Veenendaal naar de Klomp, (verbinding van den weg Utrecht—Doorn—Rhenen—Arnhem, met den weg Utrecht—Woudenberg—Scherpenzeel—Ede—Arnhem).

7e. De Emmikhuizerlaan.

8e. De straatweg Utrecht—Woudenberg—Scherpenzeel—Ede—Arnhem. 9e. De Asschatterweg.

10e. De weg van Hamersveld naar] Stoutenburg (de Zwarte Steeg met den Hessenweg).

De wegen sub. 1 en 2 worden langs de* havendijken gevoerd op een hoogte van 8.50 M. + N. A. P.

De weg sub. 3 wordt omgelegd, zoodat tenslotte de 3 genoemde wegen op een hoogte van 10 M. + N. A. P. over het midden- of benedensluishoofd worden gevoerd.

De weg sub. 4 loopt ook op het sluisplateau uit.

Het verkeer over de wegen 5 en 6 wordt omgeleid over een nieuweri

Sluiten