Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport ... ƒ 6.782.000—

Transport . . . 317.000 Ms.

b. Omgelegde gedeelte straatweg Orebbe-Wageningen 22.000 „

c. Sluisplateau te Wageningen . . . 340.000 „

d. Zware kanaaldijk, west v. h. kanaal 3.459 0T0 ,

e. Secundaire weg, oost van het kanaal 175.000 » ƒ. Nieuwe weg van het Station Eder-

veen (de Klomp) zuidwaarts van

Veenendaal naar Veeneind . . . 470.000 ,

g. Opritten ter weerszijden van den

spoorweg in delijn Utrecht-Arnhem 1.050.000 „

h. Opritten ter weerszijden van de brug iij den weg Woudenberg-Scherpen-

zeel 333.000 ,

j. Ophoogingen in verband met de

uitbreiding van Veenendaal . . 1.610.000 „

k. Industrieterrein in den driehoek tusschen den weg bedoeld onder ƒ Bisschop Davids-Grift en het kanaal 497.000 „

/. Industrieterrein langs het kanaal,

breed 150 M., lang 5000 M. . . . 460.000 ,

m. Ophooging opritten van de spoorbrug over het Betuwepand met zand uit de voorhaven te Wageningen . 660.000 „

Samen . 9.393000 M'. I

Grondverzet 10.805.000 ,

Rest te bergen . 1.412.000 „ De rest zou kunnen worden weggewerkt door verbreeding van het industrieterrein. Wellicht bestaat ook

de mogelijkheid dit zand naar de ophoogingen in de

Betuwe te vervoeren en de daardoor aldaar vrijkomende

klei aan de steenbakkerijen in de nabijheid te verkoopen

waardoor op de kosten van het grondverzet in de Betuwe

zou kunnen worden bespaard.

Tegenover de kosten van grondverzet staat een aanwinst aan bouw- en industrieterrein van rond 300 H.A.

Neemt men aan, dat dit gemiddeld wordt verkocht a f 4.—

perM1., dan geeftditterrein een inkomstvanf 12 000.000.— Evenwijdig aan de sloot van 5000 X150 M. kan nog

een dito sloot worden onteigend; met den grond uit een

tweede secundair kanaal-tusschen beide strooken, is

de tweede strook op te hoogen tot 1 M. + K. P. Dit j

terrein, groot 75 H.A. of 750.000 M2. kan op den duur

nog een goede som opbrengen.

Taludvoorzieningen.

Voorziening der haventaluds Rijnzijde gg qqq

Boordvoorziening langs het kanaal tusschen de sluizen

te Wageningen en Amersfoort; palen van inlandsche

heimast om de 2 M. lang 3 M. Daarachter gording

zwaar 10 X 15 cM., waarachter steekdeelen, zwaar

0.06 M. lang 2 M. Tezamen af 7.45, over 2 X 23.730 M. „ 364.000.—

Wegverharding.

Dijken langs de haven (westzijde) 4000M1. klinker a f 2.— ƒ 8.000.—

Omgelegde weg Grebbe-Wageningen lang 800 M.

5600 M». klinker a f2 — 11.200 —

2400 M2. pad a f 0.75 't \.800 —

Omgelegde weg oostzijde v. d. haven 5500 M'. klinker

* f2-— „ 11.000.—I

1500 M'. pad a f0.75 ' 1.125.—

Sluisplateau 20000 M«. klinker a f2.— "„ 40.000.—

5000 M». pad a f0.75 ' " 3J50 —

Transporteeren ... ƒ 76.875.— ƒ 7.206.000.—

Sluiten