Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport ... ƒ 7.601.000.-

De korte sluis, heeft aan weerszijden 2 groote riolen over; deze kunnen later bij een eventueele verlenging v. d. sluis dienst doen, en voorloopig worden gebruikt om <het kanaal op peil te houden of spoelwater voor Veenendaal in te laten.

Deuren, rioolschuiven en ophaalbruggen worden allen electrisch bewogen. Raming van kosten van de sluis.

Bemaling, ontgraving en aanvulling, enz ƒ 180.000.—

Vurenhout „ 23.000.-

Gew. beton » 2.025 000.—

Metselwerk 150.000.-

Natuursteen „ 23.000.—

Constructiewerk aan deuren, ophaalbruggen en rioolschuiven met inbegrip van de bewegingswerktuigen . 350.000.—

Houten dekken en remmingwerken , 100.000.—

Diversen „ 149.000.—

Totaal . . „ 3.000.000.Brugjes of duikers tusschen de sluis te Wageningen

en de Boveneindsche Grift (oostzijde v.h. kanaal) . | „ 20.C00.-

Westzijde. Duiker onder zwaren kanaaldijk .... „ 20.000.-

2 vaste bruggen b/d Bennekommer Meent „ 50.000.-

1 ophaalbrug voor electr. jaagpad ... „ 25.000.Vaste brug, zuidwaarts van Veenendaal ■ in den nieuwen weg.

Onderbouw (beton, gew. beton, natuursteen). . . ƒ 71.000.— Bovenbouw (constructiewerk, gew. beton, hout voor

den rijvloer enz.) „ 158.000.—

Diversen , 11.000 —

240.000.-

Vaste brug. Straatweg Woudenberg—Scherpenzeel:

Onderbouw (als boven) ƒ 59 000.—

Bovenbouw (als boven) .-. . 133.000.—

Diversen , 8.000.—

» 200.000.-

Sluiswerken. Luntersche beek. . 25.000.-

Aftapsluis te Amersfoort „ 20.000.-

Totaal . . ƒ11.201.000.-

III. PAND AMERSFOORT—AMSTERDAM.

Sluis bij Amersfoort lang 523 M. breed 2 X 16 M.

Voorhaven „ 1000 „ „ op den bodem 95 „

Normaal kanaalgedeelte:

Amersfoort—Huizen „ 21452 „ „ „ „ „ 45 „

Huizen — westgrens Muiderhart „ 15400 „ „ „ „ „ 100 „

Muiderhart — sluis Amsterdam . „ 7100 ,, „ „ „ .„ 100 „

Sluis Amsterdam „ 500 „ „ „ „ B2X16„

Voorhaven Amsterdam . . . . „ 1000 „ „ „ „ „ 95 „

Afgesneden Wegen. Hamersveldsche en Asschatter straatweg (zie pand II). Straatweg Amersfoort—Hoevelaken; wordt door een vaste brug over het kanaal gevoerd.

Laaglandscheweg; gevoerd langs de kanaaldijken naar evengenoemde brug. Liendertscheweg ) over het kanaal gevoerd door vaste brug naast den Hooglandsche ' weg ) spoorwegbrug bij Amersfoort.

Weg van Baarn naar Bunschoten wordt door vaste brug over het kanaal gevoerd.

Sluiten