Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afgesneden wateren.

Modderbeek; wordt in het kanaal opgenomen. Barneveldsche beek; als boven.

Afwatering Oude Eem; kan door duikers op het kanaal afwateren.

Afwatering Waterschap de Drie sluizen; als boven.

Kruising van het kanaal met de Eem; voor den weg langs Zuidkant kanaal wordt een beweegbare brug over de Eem gemaakt. Door den noordelijke weg wordt den Eem afgedamd.

Drakenburger wetering; kan door duiker van 2.50 M. breedte met schuif op het kanaal afwateren.

Verder eenige kleine waterloopen, die door 'duikerbuizen op het kanaal kunnen afwateren op dezelfde eenvoudige wijze als thans het geval is.

Raming van kosten voor geval A.

Langs de Westzijde van het kanaal wordt een weg aangelegd voor snelverkeer van Amersfoort tot Muiden met 31 M. kruinsbreedte liggende met de kruin op 3 M. + N. A. P., terwijl aan den Oostkant een weg van 10 M. breedte komt van Amersfoort tot Huizen met de kruin op dezelfde hoogte. Van Huizen tot Amsterdam wordt de vaargeul beschermd door een dam met de kruin op 1.40 M. +N. A. P.

Onteigening.

523 X 265 M. = 13.9 H.A. 1000 X 275 „ = 27.5 , 8000 X 322 „ = 257.6 „ 13500 X 180 „ = 243.0 . 1000 X 235 „ = 23 5 , 1000 X 275 „ = 27.5 „ 500 X 265 „ = 13.3 „ Samen . . 610.0 H.A. Met schadesnijdingen gemiddeld a f3000,— .... ƒ 1 830000 —

Grondverzet.

Vak Amersfoort—Huizen bodembreedte

45 M 8.800.000 M*.

Vak Huizen-grens—Muiderhard . . . 7.200 000 „

Vak Muiderhard—Amsterdam . . . .3.2(0000

Te samen . . 19.200.000 M».

Gemiddeld a f0.30 5.760.000.-

Boordvoorziening kanaal.

2 X 22.500 = 45.000 M. langs het normaal kanaal

gedeelte a f7.45 I 334.0oo._

Wegverharding.

Sluisemplacement Amersfoort 8000 M». klinker af 2— f 16 000 —

30000 M2. grint a f0.75 , ' 23.000.'-

Sluisemplacement en voorhaven Amsterdam .... ' 60.000 —

4 M. breede grintweg langs westzijde kanaal van sluis " • »" Amersfoort—Muiderberg 4 X 36.5000 = 146.000 M'.

„l/1:00; • ■* 146.000.-

3 M. breede grintweg langs oostzijde tot Huizen

'3 X 22.500 =s 67.500 M' a f 1.— - 67.500.-

Kleibekleedingen. „ 313.000.—

Dam aan noordzijde kanaal 20 X 0.50 X 21 000 = 210.000M'af4.- b 840000 _

Transporteeren ... \ f 840.000.— ƒ 8.237.000.-

Sluiten