Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

No. ADVENT. Pag.

1 Och, kom nu Heer 13

2 O Heiland open wijd de poort 13

KERSTMIS.

3 Er is een roos ontsprongen 15

4 O zalig, heilig Bethlehem iq

5 Een Kindeke geboren 17

6 Wij komen tezamen 19

7 Tusschen os en ezel 20

8 't Is geboren het godd'lijk Kind 21

9 De herdertjes lagen bij nachte 22

10 Kindeke Jesus met oogskes zoo blij 24

11 Kindeke Jesu op strooisel geleid 25

12 Liefelijk Kindeke 26

13 Herderkes omringen 27

14 Gegroet, o Gij Koning 27

15 Nu zijt wellekome 28

16 Maria Jonkvrouw reine 30

17 Waarom ligt Gij daar 30

18 Lam, dat wegneemt 31

19 Kindje met uw kleine oogen 32

20 Komt, kindekens, komt 34 '

DRIEKONINGEN.

21 Drie koningen zagen een sterre 35

22 De koningen kwamen van verre 36

Sluiten