Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No- ZOETE NAAM. pag.

23 O Jesus, Koning, éénig groot 37

24 Zoete naam t '/m m 38

H. FAMILIE J. M. J.

25 Gezegend, Nazareensche Woon 39

VASTENTIJD.

2S O Jesu zoet 40

27 In den nacht droef en zacht . 41

28 Hoe kondt Gij de slagen 42

29 O Jesu mijn ' 43

30 Er vloeide langs den kruisstam. 44

31 Mijn lusten zijn verloopen 45

32 Bij het Kruis 46

33 Ach, hoe ligt Gij mijn lief Heere 47

34 Diep gebogen " ' 49

35 Een zoete kracht 50

36 Jesus is mijn rozeboom 50

37 Nu is het uur geslagen [[[ ', 51

38 Och Heere, lieve Heere [[ . 52

39 Toen Jesus drinken ging 53

40 lek wil mi gaen vertroosten ' 54

41 Laat mij zien, o Man van smarten 55

42 Nooit was mijn lief zoo droef ... , 55

43 Mijn zoetelief 57

44 Daar is een roode roze 53

45 Hooggeboren ... 59

46 Ge hieft uw oog 60

PASCHEN.

47 De Christus is verrezen 61

48 Den Christus-Koning onze groet [ [ 62

49 Hemelkoningin, verblijd U ............ 64

Sluiten