Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NO. 's HEEREN HEMELVAART. Pag.

50 O Jesus voor ons heil verbloed 65

PINKSTEREN.

51 Daal af o Geest van heiliging 66

52 Ik heb U lief 67

53 O Geest, die al uw heerlijkheid 68

H. SACRAMENT.

54 O Maagden 68

55 Mijn hart is als een roode roos 69

56 Maak, Heer, mijn hart als dorre hout 70

57 O Hart, zoo goed 71

58 'k Zoek en zoek op alle wegen 71

59 In 't heilig Altaarsacrament 72

60 O blanke Schijn 73

61 Waar zal ik kunnen wasschen 74

H. HART.

62 Hart van Jezus, frissche bron 75

63 O Hart, de bondskist 76

64 Mijn Jesus, dien ik minnen moet 77

65 Ik zoek allerwegen 77

66 O Hart van zooveel liefde 78

67 O Hart voor ons gebroken 79

68 O Jezus laat mij aan uw Hart 80

69 Uw Hart is als een rijke bron 80

70 O Zinnebeeld der liefde 81

ALLERHEILIGEN.

71 Genade Christus voor uw volk ► 82

ALLERZIELEN.

72 Laat ons bidden T 83

Sluiten