Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Wij zuchten hier in grooten nood, * Voor oogen staat ons d'eeuwige dood: * O Heiland kom! Uw sterke Hand, * Voer uit de ellende in 't vaderland. Keervers. O kom enz.

5. Daar rijst omhoog ons dankgebed, • Tot Jesus, die ons heeft gered. * Godlofl 't geluk is ons bereid * De heü'gen Gods in eeuwigheid, Keervers. O kom enz.

Sluiten