Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JL/a-lend o - ver de groe-ne wei-en. Bij hun schaap-kens de her -ders vindt.

2. Schrikt niet, herders, weest blijgezind, * Laat uw schaapkens in die valleien I * Schrikt niet, herders, wees blijgezind, * Daar gij eerst den Verlosser vindt. Keervers, 'tls geboren enz.

3. In-een stal ligt dat Godlijk Kind * Op wat siroo moet zijn leden spreien! * ln een stal ligt dat Godlijk Kind, * Waar zijn moeder 't in doekjes windt! Keervers, 't Is geboren enz.

4. Hoort, hoe klagende zucht de wind! * Jesus oogen zoo bitter schreien! * Hoort, hoe klagende zucht de wind! * Daar Gods lijden op aard' begint! Keervers, 'tls geboren enz.

5. Zondaars boos, weent uw oogen blind, * Laat u Jesus niet meer verbeien! • Zondaars boos, weent uw oogen blind, * Daar Gods lijden de dood verwint! Keervers. 't Is geboren enz.

Da-lend o - ver de Bij hun schaap-kens de

Sluiten