Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Toen zij er te Bethlehem kwamen, * Daar schoten drie stralen dooreen: * Een straal van omhoog zij vernamen, * Een straal uit het kribje beneen; * Toen vlamde er een straal uit hun oogen, * En viel op het Kindeke teer; * Zij stonden tot schreiens bewogen, * En knielden bij Jesus neer,

3. Maria, die bloosde van weelde, * Van ootmoed en lieflijke vreugd; De goede St. Joseph, hij streelde, * Het Kindje, der menschen geneugt. * De herders bevalen te weiden * Hun schaapkens aan de engelenschaar: * Wij kunnen van 't kribje niet scheiden, * Wij wachten het nieuwe jaar.

Sluiten