Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Hoe minlijk, hoe gereed volbrengt * Het Kind zijn taak, als Vader wenkt; * Hoe straalt de vreugde van de maagd, * Als zij de moederzorgen draagt.

5. Met hart en nijv're handen sluit * Zich Jozef aan bij zijne Bruid * Tot deugd, in hen onwrikbaar hecht * Door Gods genade neergelegd.

6. De liefde, die hen saam verbindt, * Is ééne liefde tot hun Kind, * Dat met zijn wederliefde kroont * De liefde, die in beiden troont.

7. Och, wone zóó bij elk gezin * De liefde, nimmer stervend, in. * En make bittre tegenspoed * Door huiselijken vrede zoet..

8. U, Kindje Jesus, lof en roem, * Uit Maagd'lijk Vleesch gesproten Bloem; * — Met Vader, Geest, — in eeuwigheid' * — Geprezen Uwe majesteit.

VASTENTIJD.

r^-j

26 ESB

Sluiten