Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'tHoutvande schan-de naar Gol • go - tha?

2. Onschuldig Lam, * Wat ik niet nam • Tot boeting mijner zonden. * Hebt gij zoo blij • Getorst voor mij; Uw liefde sloeg U wonden. Keervers. Jesus, ik vrage: enz.

3. Slaat keer op keer • Het Kruis U neer. • Uw liefde wordt niet moede; * Zij drijft U voort, * Om, wreed gemoord • Voor zondaars uit te bloeden. Keervers. Jesus, ik vrage: enz.

4. Al hooger op, * Ten heuveltop, * Om *t offer te voltrekken; * Ik zie U daar * Op *t kruisaltaar, » Dat dra van Bloed zal lekken. Keervers. Jesus, ik vrage: enz.

5. O Jesu, zoet, * Geef mij den moed • Om 't kruis met U te dragen. * Hoe zwaar het zij, * Uw kracht zal mij, • Bij 't zwakke pogen, schragen. Keervers. Jesus, ik vrage: enz.

Sluiten