Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Ziet haar in ontroostbaar treuren * Moeder teer de blikken beuren * Naar dien Zoon, zoo wreed gemoord.

5. Wie kan zonder mededoogen * Staren in die moederoogen, * Van zoo gruwzaam lijden mat?

6. Wie blijft zonder wederrouwen * Bij de smarten dezer Vrouwe, * Met het Bloed haars Zoons bespat?

7. Om de zonden van de zijnen * Zag zij Jesus zóó in pijnen, * In de wreedste geeselstraf.

7, Zij zag daar den troost haars harten * Ongetroost in stervenssmarten * Tot Hij legde 't leven af.

9. Moeder bron van liefde, Konde * Ik de smart, die U doorwondde, * Zóó gevoelen dat ik schrei.

Sluiten