Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Laat in mij de liefde groeien * Van uw Jesus, en zóó bloeien, * Dat ik Hem bemin als, Gijl

11. Kleur mij, Moeder, ailerkuischte * Uit de wonden des Gekruisten, * Met zijn allerreinste bloed.

12. Laat mijn ziel, als d'uwe wonden * Door mijn smart waarin, mijn zonden * Door uw Zoon zijn afgeboet.

13. Mocht ik troost aan Jesus brengen * Tranen met uw tranen mengen * Tot er adem in mij is*

14. Ik kom staan aan uwe zijde * Aan den voet van 't kruis, en blijde * Deelen in uw droefenis.

15. Maagd'lijn onder maagden eenig * Kneed mijn •hart, opdat het lenig * Voelend, als hét uwe zij.

16. Laat mij deelen in zijn lijden * Met uw Zoon ten bloede strijden * Beeld zijn wonden af in mij.

' 17. Laat in mij zijn wonden ploegen * Gutsen in de liepste voegen * Mijner ziel zijn god'lijk Bloed.

18. Laat mij niet naar 't vuur verwijzen * Stel, o Maagd, den Rechter eischen, * Spreek voor mij in *t oordeel goed.

19. Christus, als het uur van scheiden • Voor mij slaat, Laat mij dan leiden, * Door Uw Moeder naar Uw Troon.

20. Als mijn lichaam is gestorven * Reik mijn ziel dan onverdorven, * In Uw Paradijs de kroon. Amen.

Sluiten