Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Straal neer Uw licht in hart en zin, * Woon met Uw liefde bij ons in, * Houd door Uw kracht en heU'ge vrees * In dienstbaarheid ons zwakke vleesch.

5 Leg booze macht den breidel aan, * Laat, vóór ons uit, Uw vrede gaan; • Als Gij ons vrijgeleide zyt, * Loopt onze weg in veiligheid.

6. Leer kennen Vaders majesteit, * Den Zoon in Zijne heerlijkheid, • In U gelooven, beider kracht, * Hun beider Geest, gelijk in macht.

7. Eer zij den Vader éénig groot, * Den Zoon, die oprees uit den dood, * Den Geest, met hen m Majesteit, * In Wezen één, — in eeuwigheid.

Sluiten