Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voert ons tot U we-der, waar Gein Uw glo-rie troont?

2. Wij bidden en wij weenen * Wel aan des kruises voet, * Maar in het hart, het steenen, * Ontwaakt geen liefdegloed; * Wie zal ons tot U voeren, * O liefde zonder peil, * Ons harte weder snoeren * Aan 't Kruis ons eenig heil?

3- Gij, die Hem hebt gedragen, * Gedragen onder 't nart, * Hoor uwe kind'ren klagen * In weergalooze smart; * Uw kindren, zijne broeders, * Verbonden door Zijn bloed, * Gij heiligste aller moeders, * Voer ons Zijn Hart te moet.

4. Och, dat uit Zijne zijde * Het water en het bloed. * Ons narte weer verblijde * Met frisschen levensmoed; «■ Dat onze ziel weer dronken * Zijn liefde zingen kon. * Van al den gloed doorblonken, * Die uitstraalt van die Zon

Sluiten