Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a Spreekt, Martelaren, door Uw bloed, * Belijders, door uw deugden, goed * Voor bannelingen, die naar 't strand * Verzuchten van hun Vaderland.

c Bereidt ons. kuische Maagdenrii, * En Kluizenaars uit woestenij * Gestegen hoog ten hemeltroon. * In t Paradijs de zegekroon.

6 Waakt, Heil'gen, sluit het christen erf* Voor trouweloosheid en bederf, * Opdat er ééne kudde zij * Met éénen herder, ééne wei.

n Aan God den Vader eerbetoon * En aan Zijn Eengeboren Zoon, * Aan beider Geest, in majesteit * In Wezen één, — in eeuwigheid.

ALLERZIELEN.

Sluiten