Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. Zingende wachten * Serafs en Krachten, * Cherubs en Machten, * Boden van God, * Ziet, zij komt dagen, * Die God mocht dragen, • 'I Rijkst aan behagen, * Is nu haar lot. * Schoonste der vrouwen, * Vreugd der getrouwen, * Hoogste in glorie en liefde bij God!

3. Jubelende~Eng'len, • Bloemtakken streng'len. • Lofzangen meng'len * Zij haar ter eer! * Blfjde weergalmen * Statige psalmen; * Reukvaten walmen, • Geurend steeds meer! * Hooger geleien * Haar alle reien • Op naar den troon van haar Jesus en Heer.

Sluiten