Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruk - ke-lijk fes - tijn. Die een Dienstmaagd wilde zijn.

2. Ziet de Reine, vol genade, • Troont in blinkend witte wade, * Naast haar lieven God en Heer, * En ontvangt zoo diepbewogen, * Of haar kind zich had bedrogen, * Aller zaal'gen hoogste eer.

3. Gouden krone loont haar deemoed, • Roode rozen haren weemoed, * Blanke leliën hare deugd, * Krone, bij wier sterke stralen * Nimmer zonneglans kon halen, * Kroon, die d'Englen Gods verheugt.

4. Moeder, door uw Zoon verheven, * Om uw need'rig, smartvol leven, * Geef dat we vonzen aardschen strijd, * Moedig strijden en voltrekken, * En eens, vrij van zoudevlekken, * Jesus zien in eeuwigheid.

Sluiten