Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

1. Deze bladzijden zijn geschreven ten dienste der besturen van de „V e r e e n i g i ngen der Wereldlijke Derde Orde, staande onder de geestelijke rechtsmacht van den MinisterProvinciaal der Minderbroeders in Nederlan d".

Deze woorden behoeven eenigen uitleg.

2. Gelijk de leden der Eerste en der Tweede Orde van S. Franciscus als broeders of zusters samenwonen in kloosters onder het bestuur hunner wettige Oversten, zoo behooren ook de Tertiarissen van een en dezelfde plaats onderling verbonden te zijn in eene Vereeniging der Derde Orde, eveneens onder leiding van geestelijke overheid en bestuur.

3. De geestelijke rechtsmacht over deze Vereenigingen der Derde Orde in de Ne derlandsche Kerkprovincie komt toe aan den Minister-Provinciaal der Minderbroeders en aan

Sluiten