Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gardiaans der Minderbroederskloosters, in wier district de Vereeniging is opgericht; althans voor zoover deze Vereeniging is opgericht met machtiging van de Oversten der Minderbroeders, of na bekomen toestemming tot de rechtsmacht der Minderbroeders is ,overgegaan.

; 4. Aan de Oversten der Minderbroeders komt de bevoegdheid toe, voor deze Vereenigingen Directeuren te benoemen en Visitatoren aan te wijzen; alsook Statuten vast te stellen, welke door de leden en besturen dezer Vereenigingen moeten onderhouden worden.*)

"*) Zie deze Statuten in ons Handboek voor 1 de leden der Wereld1 ij k e Derde O r d e, bladz. 65.

Sluiten