Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 2. Plaatselijk bestuur.

1. Evenals een kloostergemeente een plaatselijken Overste en een plaatselijk bestuur heeft, zoo kiest ook eene Vereeniging der Derde Orde uit hare leden een bestuur met een prefect aan het hoofd.

2. Dit bestuur heeft, binnen de grenzen zijner bevoegheid, recht van beraadslagen, beslissen en handelen in die zaken, waarbij geen geestelijke rechtsmacht wordt uitgeoefend.

3. Het staat het Bestuur vrij eenige ijverige en voorzichtige leden aan te stellen al$ zelateurs en zelatricen om het Bestuur in dé zorg voor den bloei der Vereeniging bij te staan.

4. Zij, die tot lid van het bestuur worden gekozen, moeten de verplichtingen daaraan verbonden, ijverig nakomen; het strookt zeker niet met den geest van den Regel, zoo de bestuursleden gewoon zijn te zeggen: laat de Directeur diat maar doen, bij hem is het zeker in goede handen.

Sluiten