Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maandvergadering. Door zonder noodzakelijkheid de maandvergaderingen te verzuimen, zouden de bestuursleden niet slechts den Regel overtreden, doch bovendien een slecht voorbeeld geven. De onmogelijkheid om daarin tegenwoordig te zijn, zou een beletsel vormen om deel uit te maken van het bestuur.

4o. Propaganda maken voor d e Orde, De bestuursleden zijn ook gehouden mede te werken aan de uitbreiding der Derde Orde en bijzonder van hunne Vereeniging. Zonder te vervallen in onbescheidenheid of overdreven ijver, kunnen zij toch diegenen, die zij voor de Orde geschikt achten, te bekwamer tijd en op passende wijze over de Derde Orde spreken en hen aansporen Tertiaris te worden. Zij kunnen dit doen, door hun de schoonheid en het nut der Derde Orde voor oogen te stellen en de maandschriften alsook het Handboek en den Catechismus ter lezing te geven, enz.

5o. Toezicht over de leden. Wijl de bestuursleden in den waren zin tot over-

Sluiten