Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plicht ten opzichte der novicen. Het noviciaat toch is ingesteld, niet alleen in het belang der novicen zelve, om den Regel te leeren kennen en te beproeven of zij zich tot de leefwijze daarin voorgeschreven kunnen verbinden, maar ook in het belang der Orde, om het gevaar te voorkomen, dat men iemand tot de professie zou toelaten, die door zijn gedrag de Derde Orde tot schade en schande zou strekken.

Daarom moet het bestuur in dien tijd nagaan of de nieuwelingen geschikte leden zul-, len zijn, of ze moeite doen om den Regel goed te onderhouden en zich beijveren zijne voorschriften na te komen; in het bijzonder, of zij trouw de vergaderingen bijwonen, zich van gevaarlijke vermaken, kwaadspreken, twistzoeken en onmatigheid onthouden, of zij waarlijk godsdienstig zijn enz.

7o. Zieken bezoeken, Volgens den Regel moeten de Oversten, dat is: de bestuursleden, de zieke leden bezoeken of een ander zenden om hun liefdediensten te bewijzen. Wel behoort de Directeur, als geestelijke va-

Sluiten