Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

machtigd priester aanwezig is, geschieden kan voor iederen biechtvader.

80. Beheer van t ij d e 1 ij k e g o ederen en inkomsten. Het bestuur eener Vereeniging der Derde Orde heeft (evenals de Oversten van religieuse huizen) het recht en den plicht om, met inachtneming der kerkelijke wetten, de tijdelijke goederen en inkomsten der Vereeniging te beheeren, alsook te beslissen over het uitdeelen der aalmoezen en over andere uitgaven. Op den Directeur echter rust de plicht om, als vertegenwoordiger der Kerk en der Eerste Orde, een waakzaam toezicht te houden, of de gelden en tijdelijke goederen overeenkomstig de voorschriften en den geest der Orde worden beheerd en besteed. Het bestuur is daarom aan den Directeur verantwoording verschuldigd.

9o. Het bestuur zorge voor een Huishoudelijk Reglement, door den Visitator goedgekeurd. Het is wenschelijk, dat aan alle leden dit Reglement worde verstrekt.

lOo. Het aanvragen der jaar-

Sluiten