Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijksche Visitatie. De regel schrijft voor dat een Visitator uit de Eerste Orde jaarlijks alle vereenigingen bezoeke. Wijl nu het plaatselijk bestuur, in overleg met den Directeur, het best kan bepalen welke dag of tijd daartoe het meest geschikt is, is het bestuur verplicht te zorgen, dat eene daartoe strekkende aanvrage bijtijds geschiede. *).

*) Zie Statuten, Art. 3 9.

Sluiten